EACNAMAÍOCHT NÓ GEILLEAGAR?

Moltar ‘eacnamaíocht’ a úsáid ag trácht ar an disciplín ar a dtugtar economics sa Bhéarla: ‘Tá céim san Eacnamaíocht ó Princeton aige.’ Moltar ‘geilleagar’ a úsáid ag tagairt don economy agus a mbaineann leis: an Stocmhalartán, boilsciú, rátaí úis srl. A leitheid seo: ‘Tá drochdhóigh ar an ngeilleagar le tamall anuas.’ Mar an gcéanna i gcás na n-aidiachtaí ‘eacnamaíoch’ agus ‘geilleagrach’. 

Is cabhair dúinn sanas an fhocail 'geilleagar', i.e. ‘geall’ (socrú airgid) & ‘eagar’ (córas).