ÉADAIGH NÓ ÉADAÍ?

Is é atá in ‘éadaigh’ ná ginideach an fhocail ‘éadach’, m.sh. ‘ball éadaigh’ (an item of clothing), ‘mo chuid éadaigh’. Is ionann ‘éadaí’ agus an uimhir iolra de ‘éadach’, m.sh. ‘eadaí fear’, ‘éadaí ban’.