EORPACH NÓ NA hEORPA?

Ní bhítear cinnte cé acu an aidiacht ‘Eorpach’ nó an t-ainmfhocal sa ghinideach (‘na hEorpa’) a úsáid ag trácht ar institiúidí na hEorpa. Moltar an aidiacht a úsáid nuair is aidiacht atá sa Bhéarla, m.sh. the European Union / An tAontas Eorpach agus an t-ainmfhocal a úsáid nuair is ainmfhocal atá sa Bhéarla, m.sh. the Council of Europe / Comhairle na hEorpa.

Tá correisceacht ann, m.sh. The European Parliament / Parlaimint na hEorpa.