INFINIDEACH VS AINM BRIATHARTHA

Is minic, ó thaobh na stíle de, gur deise an t-infinideach ná an t-ainm briathartha. A leithéid seo: Chapters in the book include ‘Understanding Consumer Behaviour’, ‘Planning agus Executing Change’ and ‘Fixing Prices for Goods and Services’. / Ar na caibidlí atá sa leabhar tá ‘Ag Tuiscint Iompar Tomhaltóirí’, ‘Ag Pleanáil agus ag Cur i nGníomh Athrú’ agus ‘Ag Socrú Praghsanna Táirgí agus Seirbhísí’.

Is fusa agus is nádúrtha an t-infinideach a chur in áit na n-aimneacha briathartha go léir: ‘Ar na caibidlí atá sa leabhar tá ‘Iompar Tomhaltóirí a Thuiscint’, ‘Athrú a Phleanáil agus a Chur i nGníomh’ agus ‘Praghsanna Táirgí agus Seirbhísí a Shocrú’.