IOLRA NÓ UATHA?

Féach an abairt seo agus an t-aistriúchán Gaeilge: How many politicians believe that in their own hearts?/ Cá mhéad polaiteoirí a chreideann sin ina gcroíthe istigh?

Níor chóir ‘polaiteoir’ agus  ‘croí’ a bheith san uimhir iolra. Is é a déarfadh an Ghaeilge ná ‘Cá mhéad polaiteoir a chreideann sin ina gcroí istigh?’

Is í an uimhir uatha a thagann i ndiaidh ‘cá mhéad’ nó ‘cé mhéad’ i gcónaí.

Nuair a bhítear ag tagairt do bhaill den chorp ar an mbealach seo, is gnách an uimhir uatha a úsáid i gcás na mball beatha sin nach mbíonn ach aon cheann amháin acu ag gach duine.

Féach na samplaí seo, a mbeadh an uimhir iolra i ngach ceann acu dá mb’abairtí Béarla iad:

  • Caithfidh siad na smaointe sin a chur as a gceann.
  • Ní chreidfinn focal as a mbéal.
  • Fágadh ina suí ar a dtóin iad.

An uimhir iolra a úsáidtear i gcás na mball beatha sin a bhfuil péire acu ann: ‘Tháinig gaoth a bhain dá gcosa iad’ nó ‘Tá fuil ar a lámha’.