IONANN

Féach mar a úsáidtear 'ionann' san aistriúchán seo: Compliance with such procedures is a term and condition of employment with the Company. / Is ionann cloí leis na nósanna imeachta sin agus téarma agus coinníoll fostaíochta leis an gCuideachta.

Dá mbeadh sin le haistriú go Béarla arís is é a bheadh againn Fulfilling those procedures is the same as an employment term and condition with the Company.

Is fearr an chopail ‘is’ a úsáid chun a thabhairt le fios gur X is ea Y: ‘Is téarma agus coinníoll fostaíochta leis an gCuideachta cloí leis na nósanna imeachta sin.’