AIBHLÉIS NÓ LEICTREACHAS?

‘Leictreachas’ an focal is mó stádas sa teanga fhoirmiúil.