IS (AGUS)

Is minic a athraítear an focal seo go ‘agus’, ar an mhíthuiscint nach bhfuil ann ach leagan malartach den fhocal sin. Ní hamhlaidh atá. Féach an iontráil ‘Is’ (3) in FGB. Is fíor go seachnaítear ‘is’ san aistriúchán oifigiúil, toisc gurb ionann litriú dó agus don chopail ‘is’; rud a d’fhéadfadh a bheith ina údar débhríochta.