SÁRCHÉIM

Botún coitianta atá ann ainmfhocal a chur sa ghinideach tar éis na sárchéime, m.sh. An bhean is deise glóir. An páirtí is mó tacaíochta.

Is é ba chóir a bheith ann: 'An bhean is deise glór.' 'An páirtí is mó tacaíocht.'