SEO AGUS SIN

Nós inmholta atá ann an mhír thaispeántach ‘sin’ a úsáid ag tagairt do rud atá luaite cheana, m.sh. ‘Tá an turas ródhaor agus tá mé gafa le cúraimí eile. Ar na cúiseanna sin, caithfidh mé do chuireadh a dhiúltú.’

Is fearr ‘seo’ a úsáid ag tagairt do rud atá le lua ar ball: ‘Caithfidh mé do chuireadh a dhiúltú, ar na cúiseanna seo: tá an turas ródhaor agus tá mé gafa le cúraimí eile.’ Nuair a chloistear ‘seo’ bítear ag súil le heolas éigin teacht sna sála air.