SÓCMHAINN

Focal é seo a mhílitrítear go minic, m.sh. sóchmhainn, sócmhuinn. Féach fosta ACMHAINN.